Hevostalliympäristön voimauttava vaikutus

Talliympäristö tuo elämyksiä, jossa oma arki unohtuu. Tallilla aika kuluu nopeasti tehden erilaisia asioita, jotka kuuluvat hevosen arkeen.

Talli ympäristönä on kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaa touhua. Siellä pääsee kehittämään mm. keskittymis-, ongelmanratkaisu-, motorisia-, vuorovaikutus- ja tunnetaitoja.

***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***

Palautteita asiakkailta; "elämyksellinen"          "mahtava kokemus"          "omaa aikaa"   "tuonut uutta ideaa ja ajatusta omaan elämään"            "rentouttavaa touhua hevostallilla"         "unohtuu arjen huolet"                    "onnistumisen kokemuksia - uskalsin ylittää itseni."

***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-***

Olen käynyt sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutuksen ja laatinut palvelulleni laadun- ja vaikuttavuuden käsikirjan. SPHT(R)-nimikehakemukseni on hyväksytty nimikekokouksessa, joten minulla on oikeus tuottaa SPHT(R)- palvelua. Nimikkeen ja logon käyttöoikeus on voimassa vain kriteerit täyttävillä yhdistyksen jäsenillä.

HEVOSKERHOISTA JA SOSIAALIPEDAGOGISESTA TOIMINNASTA PÄÄSET LUKEMAAN LISÄÄ TÄÄLTÄ

 Hevoskerhot 

ja 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Hevosavusteisen toiminnan tarkoitus on hevosta tuntevan ammattilaisen tuella löytää itselleen näkökulmia ja taitoja oman arjen toimivuuteen sekä hyvinvointiin. Omien taitojen karttuessa hevosharrastuksestakin tulee monipuolisempaa ja mielekkäämpää kun oppii hevosen lajinomaista käytöstä. Hevosten käsittely lisää luontevaa sekä omatoimista työskentelyä hevosen kanssa. 

Hevosavusteinen toiminta

Ahdistaako jokin asia tai haastava tilanne?

Hevosen avulla löytyy arjen asioihin toisenlaisia näkökulmia kuten kuinka asioita voisi tehdä toisin. Hevosesta huolehtimisen kautta selkeytyy itsensä huolehtimisen tärkeys, syyt ja seuraukset tulevat näkyviksi.

Painaako mieltäsi jokin kokemus, onko stressaava olo tai haluat etäisyyttä johonkin asiaan?

Hevosen läsnäololla on rauhoittava vaikutus, joka rentouttaa mieltä.

 

Hevonen on luotettava kaveri, hän ei arvostele tai tuomitse joten olet oma aito itsesi. Hevoselle voit kertoa luottamuksella tunteistasi, salaisuutesi, huolesi eli niin ilon kuin surun asiat.    

Toiminta yksilöllistä tai ryhmäohjausta

Toiminnan muotoja ovat:

** KERHOT eri tasoisille ja ikäisille hyvinvoinnista ja hevosista kiinnostuneille henkilöille. Lue lisää palvelut - hevoskerhot osiosta.

** HEVOSAVUSTEINEN TOIMINTA hyvinvoinnin tukemiseen. Yksilöllisiä tai kohdennettuja ryhmiä kuten arjen hallinnan eri osa-alueiden hyvinvointi esim. ravinto, lepo,  sosiaaliset suhteet, tunteet jne.

** SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA on yksilöllistä suunnitelman pohjalta toteutettua toimintaa. Lue lisää palvelut - sosiaalipedagoginen hevostoiminta osiosta.

** IRTI ARJESTA, PÄIVÄ TALLILLA  mukana hevosen omistajan arjessa. Sisältää monipuolisesti tekemistä. Ota yhteyttä niin suunnitellaan. 

** PIENIMUOTOISIA LEIREJÄkin järjestetään ajoittain.

Haluatko hevostaitoja jotta opit tuntemaan hevosta paremmin ja saamaan toimivampaa sekä sujuvampaa yhteistyötä?

Hevosta seuraamalla pääset lajinomaiseen käyttäytymiseen selkeämmin kiinni, jolloin opit ymmärtämään hevosen käyttäytymistä eri tilanteissa. 

Tule mukaan toimintaamme ottamalla yhteyttä!


Ajankohtaisimmat tiedot kerhoista ja hevostoiminnasta löydät fb. stä

https://www.facebook.com/hevostoiminta.pienin.askelin


Palveluita suunnitellaan asiakkaan toiveiden mukaan, ota rohkeasti yhteyttä jos toivot itsellesi, perheellesi, lapsillesi, työyhteisöllesi tai asiakkaillesi hyvinvointi, virkistys, elämys tai kuntouttavaa palvelua. Suunnitellaan teille sopiva kokonaisuus.

Tulossa 

- erilaisia ryhmiä kuten fiiliskerho ( tunnetaidot), halikerho ( vuorovaikutus), aistimuskerho (aistit), liikkaheppis ( liikunnallinen) jne.

- päivä / osapäivä elämystä hevosarjessa, joka voi sisältää hevosten hoitamista, touhuamista heidän kanssa, tallihommia kuten ruokien laittaminen hevosille iltaa varten ja karsinoiden puhdistus ja muuta talliympäristön huolenpitoa.Hevosalan osaamiskeskus Hippoliksen määritelmä: https://www.hippolis.fi/hevosavusteinen-toiminta/

Hevosta käytetään monin eri tavoin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hevonen on hyvä kasvattaja, opettaja ja yhteistyökumppani - eikä hevonen syrji. Hevosen kanssa tekeminen on vaikuttavuudeltaan laaja-alaista ja monitasoista niin psyykkisesti kuin fyysisestikin. 

Hevosen ja ihmisen välinen vuorovaikutus vahvistaa mm. tunnetaitoa, itsetuntoja ja elämänhallintaa.  Tunnetaitokasvatus opettaa tunnetaitoja eläinten, hevosten, yhteisön ja ympäristön avulla sekä painottaa ihmisten ja eläinten välistä vuorovaikutusta ja auttaa ihmistä hahmottamaan omaa rooliaan suhteessa muihin. 

Hevosta käytetään monin eri tavoin kuntoutuksessa, ja hevonen auttaa syrjäytyneitä pääsemään takaisin kiinni yhteiskuntaan. Hevosavusteista toimintaa voidaan käyttää mm.ennaltaehkäisevässä työssä ja avohuollon tukitoimissa, toimintakyvyn ylläpidossa, lastensuojelussa, perhekodeissa

Hevosella nähdään tulevaisuudessa yhä merkittävämpi rooli ihmisen hyvinvoinnin edistämisessä niin virkistys-, liikunta-, hyvinvointi- kuin sosiaali- ja kuntoutuspalveluissa.