Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Kuntouttavaa toimintaa suunnitelman mukaan

SPHT ON TAUOLLA 2022 OMIEN HEVOSTEN KOHDALTA! TULEVAISUUDESSA PALVELU JATKUU JA LAAJENTUU HEVOSAVUSTEISELLA NEPSY-VALMENNUKSELLA.

Toiminta yksilöllisesti tai ryhmässä

Ammatillisen taustan johdosta mahdollista olla asiakkaan ja hänen yhteistyötahojen kanssa toiminta / kuntoutussuunnitelman toteutuksessa mukana.

Palvelua tarjoan yksityisille, kunnalle ja kuntouttaville tahoille. 

Olen SPHT®- OHJAAJA

 • suorittanut sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajan koulutuksen 
 • täyttänyt Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan laatu ja vaikuttavuus Käsikirjan
 • täyttänyt kriteerit yhdistyksen SPHT ohjaaja nimikkeen käyttämiseen 

Toiminnan pääpaino:

 • sosiaalinen 
 • pedadoginen (ohjaus /opetus) 
 • kuntouttava työote
  • Ammatillisuus
  • Tavoitteellista ja vastuullista

Toiminta suunnitellaan:

 • aina asiakkaan tarpeiden pohjalta
 • käytämme tarvittaessa puhetta tukevia kommunikointikeinoja (mm. tukiviittomat ja kuvat)
 • arjenhallinnan / sosiaalisten- / kielellisten- / tunnetaitojen / motoristen- / hahmotuksen- /oppimisen jne. taitojen harjoittelua

Toimintakerrat ovat 

 • yksilöllistä tai ryhmämuotoista
 • strukturoitu (jäsennetty) ja niiden pohjalla käytän erilaisia ohjausmenetelmiä esim. tunne- tai aistityöskentelyä. 

Hevostoiminnan vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta.              

Hevostoiminnalla voidaan vaikuttaa esimerkiksi seuraaviin asioihin:     

• tunnetaidot lisääntyvät                    • itsetunto vahvistuu            • keskittymiskyky paranee              • itsetuntemus lisääntyy                     • sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot paranevat                            • pitkäjänteisyys ja johdonmukaisuus kehittyvät         • syy-seuraussuhteiden näkeminen kehittyy    • oppimaan oppiminen kehittyy                                   • lapsen tai nuoren sijoituksen uhka väistyy 

Lue lisää https://www.hevostoiminta.net/

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan (SPHT) määritelmä © Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ryn mukaan:  https://www.hevostoiminta.net/

Sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemista hevosen avulla

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävää toimintaa, jossa lähtökohtana on ihmisen ja hevosen vuorovaikutus sekä talliyhteisö.

Toiminnan peruselementit nousevat sosiaalipedagogian teoriasta: yhteisöllisyys, elämyksellisyys, toiminnallisuus ja dialogisuus (aito kohtaaminen). Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu yksilön omaan kokemukseen ja sen kautta oppimiseen ja asioiden oivaltamiseen.

Hevosen kanssa toteutetaan yhteisöllistä, kokonaisvaltaista ja osallistavaa toimintaa. Hevosen avulla pyritään näyttämään niiden asioiden tärkeys, joista oma hyvinvointi syntyy, kuten esimerkiksi puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta ja riittävä lepo.

 • Yhteisöllisyys: vuorovaikutus, osallisuus
 • Elämyksellisyys: kokemukset ja niiden jakaminen, osia seikkailu- ja elämyspedagogiikasta
 • Toiminnallisuus: yhteistoiminta, osallistuminen, vastuunkanto

Esimerkkejä jotka kuvaavat myös minun palveluani 

Kuntouttavaa toimintaa

 • erityistä tukea tarvitsevien hyvinvoinnin tukeminen
 • harrastustoimintana - sosiaalisena kuntoutuksena
 • tukihenkilötoimintana
 • oppimisen tukena
 • yksilö- ja pienryhmätoimintana

Talliyhteisö tarjoaa erinomaisen paikan onnistumiseen ja arjen hallintaan. Tallin rutiinit, selkeät tehtävät ja paikan johon lähteä. Hevonen toimii erinomaisena siltana eri kulttuurien välillä. Toiminta antaa yhteisen kielen ja sanaston.

Hevosella on oma roolinsa toiminnassa:

 • suurikokoinen ja kunnioitusta herättävä
 • herättää mielikuvia ja tunteita
 • sosiaalinen lauma- ja pakoeläin
 • toimii suorassa vuorovaikutuksessa
 • opettaa rajat: kuinka lähelle voi tulla ja miten lähestytään, mihin saa koskea ja milloin
 • hyväksyy ihmisen sellaisena kuin hän on
 • antaa ja ottaa vastaan hoivaa ja kosketusta