Yritys kuuluu  Vastuu Group -  Luotettavana Kumppani palveluun. Luotettava Kumppanuus kertoo, että yrityksen tilaajavastuulain alaiset tiedot ovat kaikkien nähtävillä eli yrityksen toiminta on läpinäkyvää ja yritykseni toimii rehdisti sekä tilaajavastuulain puitteissa.

Luvat, palvelut ja koulutus

  • Olemme Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterissä 
  • AVIN (Aluehallintovirasto) Yksityisten palvelujen antajien rekisterissä, sosiaalipalvelut:

   Kotipalvelu, Perhetyö, Sosiaaliohjaus, Sosiaalinen kuntoutus.

  • Eloisan tukipalvelun ja palveluseteleiden tuottaja, palveluseteleillä palvelut:  

   Lapsiperheiden kotipalvelu,

   Neuropsykiatrinen valmennus

   Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu, 

   Rintamaveteraanien kotiin vietävät avopalvelut (vaatehuolto, siivous, pihatyöt, muut      tukipalvelut)

   Säännöllinen ja tilapäinen kotihoito 

   Perhehoitajan vapaa

   Omaishoidon vapaan -palveluseteli

Henkilökohtainen budjetti

Löydät palvelusetelikuvaukset ja yritykseni palvelusetelipalveluiden asiointikanava Palsesta
https://palse.fi/?page=index 

  • Avin rekisteröinnin myötä sosiaalipedagogista hevostoimintaa (SPHT) menetelmänä hyödyntää sosiaalipalveluissa. 
> Sosiaalipedagoginen hevostoiminta (SPHT) josta yhdistyksen rekisterissä SPHT ohjaaja. 


Ota yhteyttä kun kaipaat luotettavaa, ammattilaista! Toiminta-alueemme ovat Mikkeli & ympäristö

Vakuutus

Yritystoiminnan vakuutus on Tapiolassa, asiakkaat ovat vakuutettu tapaturman varalta, myös vastuuvakuutus.

Palvelu

Toimintamme perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuihin lakeihin ja asetuksiin.

Toimiala

Y-tunnus 2862310-3

Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut; kotipalvelu, perhetyö, sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus, kuntouttava toiminta, valmennus, varhaiskasvatus, avustajapalvelut, eläinavusteiset palvelut, sosiaalipedagoginen hevostoiminta.

Hevostenhoito- ja lomituspalvelut sekä virkistys- ja elämyspalvelut