Tarjoamme monipuolista palvelua!

Luvat, palvelut ja koulutus

  • Olen Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterissä 
  • AVIN (Aluehallintovirasto) Yksityisten palvelujen antajien rekisterissä, sosiaalipalvelut:

   Kotipalvelu, Perhetyö, Sosiaaliohjaus, Sosiaalinen kuntoutus.

  • ESSOTEN tukipalvelun ja palveluseteleiden tuottaja, palveluseteleillä palvelut:  

   Lapsiperheiden kotipalvelu, 

   Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu, 

   Rintamaveteraanien kotiin vietävät avopalvelut (vaatehuolto, siivous, pihatyöt, muut      tukipalvelut)

   Säännöllinen ja tilapäinen kotihoito 

   Perhehoitajan vapaa

   Omaishoidon vapaan -palveluseteli

Henkilökohtainen budjetti

Löydät palvelusetelikuvaukset ja yritykseni palvelusetelipalveluiden asiointikanava Palsesta
https://palse.fi/?page=index 

  • Avin rekisteröinnin myötä sosiaalipedagogista hevostoimintaa (SPHT) menetelmänä hyödyntää sosiaalipalveluissa. 
> Sosiaalipedagoginen hevostoiminta (SPHT) josta yhdistyksen rekisterissä SPHT ohjaaja. 


Ota yhteyttä kun kaipaat luotettavaa, ammattilaista! Toiminta-alueeni on Mikkeli & ympäristö

Yritys kuuluu  Vastuu Group -  Luotettavana Kumppani palveluun. Luotettava Kumppanuus kertoo, että yrityksen tilaajavastuulain alaiset tiedot ovat kaikkien nähtävillä eli yrityksen toiminta on läpinäkyvää ja yritykseni toimii rehdisti sekä tilaajavastuulain puitteissa.

Vakuutus

Toimintani vakuutus on Tapiolassa, asiakkaat ovat vakuutettu tapaturman varalta, myös vastuuvakuutus.

Palvelu

Toimintani perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuihin lakeihin ja asetuksiin.

Toimiala

Y-tunnus 2862310-3

Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut; kotipalvelu, perhetyö, sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus, kuntouttava toiminta, valmennus, varhaiskasvatus, avustajapalvelut, eläinavusteiset palvelut, sosiaalipedagoginen hevostoiminta.

Hevostenhoito- ja lomituspalvelut sekä virkistys- ja elämyspalvelut

Yrittäjän tarina

Nimeni on Anu Manninen ja toimin yksityisyrittäjänä Etelä - Savossa

MISTÄ KAIKKI ON SAANUT ALKUNSA!

Erityisryhmät ovat olleet lähellä sydäntäni joten myyjän ammatti vaihtui sosiaalialalle. Koulutusaikana olen perehtynyt erilaisiin erityisryhmiin.  Erityisyys on ollut arjessa ja tuonut omakohtaisen vanhemman kokemuksen mm. arjen pyörittämiseen. 


Haluan omalta osaltani olla tukemassa lasta ja vanhempia, josta yritykseni toiminnan lähtökohta alkoi, yhdistettynä hevosten terapeuttinen voima. Haluan olla tukena myös muille erityisryhmille antamalla hyvinvointipalvelua arkeen. 


Kotipalveluani  voi olla esim. asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin ja muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. 


Luonto ja eläimet ovat lähellä sydäntäni, asumme maalla luonnon rauhassa jossa mieli lepää ja puuhaa on. Perheessämme on aina ollut eläimiä, nyt 2 hevosta, koira, kissa ja kanoja.

Tykkään touhuta lisäksi puutarhassa, valmistaa uniikkeja koruja ja tehdä sukututkimusta.

Koulutustaustani

Kouluksessa ja työssäni olen osallistunut mm. viittomakielen alkeet, tukiviittomat, puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenelmät sekä nepsytieto kursseille. Samoin sosionomiopinnot suuntautuneet erityiseen tukeen, kuten neuropsykiatrinen ja psykososiaalinen tuki, perhe-, päihde- ja mielenterveystyö.  Sosionomina minulla on varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus.

Opiskeluja itsenäisesti ja suuntaavia opintoja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten oireisiin, haasteisiin sekä tukimenetelmiin. mm. nepsy ( neuropsykiatriset oireyhtymät ja niihin monesti liittyvät liitännäisoireet kuten Adhd, Tourette, Autismi, Asperger, Pakko-oireisuus), kielelliset erityisvaikeudet ja aistin säätelyn haasteet.

Opinnäytetöitä "Touretten oireyhtymä ja lapsuuskokemukset", joka löytyy  https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/45793/Manninen_Anu.pdf;sequence=1

 sekä " Asenteet päihteiden käyttöä kohtaan", "Nuoren huumeongelmaisen kohtaaminen"

Vanhemman näkökulmasta löytyy kokemusta erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen / nuoren huoltajana.

Hevospuolen koulutuksien lisäksi osallistun laaja-alaisesti erilaisille hevosen hyvinvoinnin ja lajinomaisen käyttäytymisen luennoille.


Sosiaali ja terveysalan koulutukset:

** Sosionomi AMK valm. 2012, varhaiskasvatuksen opettajan pätevyydellä

** Lähihoitaja valm. 1998-99 ( mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö sekä sairaanhoito ja huolenpito)

** Lisäkoulutuksena nyt neuropsykiatrinen valmentaja

Työhistoriani sosiaali- ja terveysalalla

** Varhaiskasvatuksen opettajana vuodesta 2011, josta pienryhmässä n.9v. Kuntouttava toiminta ja erilaiset menetelmät ovat olleet vahvasti arjessa mukana.

** Varhaiskasvatuksessa lastenhoitajana 6v, pääasiassa 3-6 vuotiaiden ryhmässä

** Lisäksi vähän lastensuojelu-, kotipalvelu-  ja mielenterveystyötä.


Hevosalan koulutus ja kokemus

* Erityisryhmien hevospalvelujen avustaminen koulutus 2020 

* Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja 3/2021

* Hevostalouden ammattitutkinto,  Hevospalvelujen tuottaja - hevosavusteiset palvelut  opinnot suoritetaan loppuun osasuorituksena


Hevosala tullut tutuksi jo lapsena jolloin aloitin ponien kanssa hoitaen ja ratsastaen, nuorena siirryin ravihevosiin. Perheen perustaminen toi tauon hevosharrastukseen, mutta jatkui  uudelleen aktiivisena 2010 tyttäriemme kanssa.

Omia hevosia ollut kotona vuodesta 2017 lähtien. Hevosillamme teemme monipuolisesti kaikenlaisia asioita ja lisäkoulutamme toimintaan soveltuviksi; ratsastus, ajaminen, paljon maastakäsittelyä. Hevosten hyvinvointi on kaiken perusta.