Haluamme olla tukenasi, tarjota elämääsi iloa ja tukea jaksamiseesi. Tarjoamme tukipalvelua yksityisille ja kunnille ilman hevosta. Ammatillinen taustamme mahdollistaa toimintaa myös erityistä tukea tarvitsevalle.Palvelumme voivat olla yhdessä kaupassa käyntiä, yhdessä oloa, kodin hoitoa, lasten hoitoa jne. eli monipuoliset palvelut.

Palvelu voi olla myös ohjausta erityistuen tarpeessa olevan perheelle tai lapselle.

SOSIAALIHUOLLON TUKIPALVELUT

Lisätietoa alla olevista kotiin tuotavista palveluista ja palveluseteleistä sekä hakemisesta löytyy Eloisan ja Palsen sivuilta.

https://www.essote.fi/palveluseteli/tietoa-asiakkaalle-palvelusetelista/

https://palse.fi/?page=index

Ylläolevissa linkeissä Sosiaalipalvelujen palveluseteliasiakkaaksi tulon vaiheet ja palsessa asiakkaan osiossa pääset asioimaan ja etsimään palvelut sekä palveluntuottajat - Eloisa,  josta avautuu eri palvelusetelit. Täältä löydät myös meidät yllä mainituista palveluseteleistä.

Lapsiperheiden kotipalvelu

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU
Asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.
Tuki tarjotaan perheen ja erityisesti lapsen arkeen. Lasten- ja kodinhoitoon liittyvä apua voi esim. lapsen hygieniasta, leikistä, ulkoilusta, ruoka- ja vaatehuollosta sekä päivittäisestä kodin siisteydestä huolehtimista. Kotipalvelun keskeisenä tavoitteena on perhe omien voimavarojen vahvistaminen.

Hinta ark. 37e /arki-ilta 44e/h, asiakkaalle maksuton

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen eli Nepsyvalmennus on tukimuoto, jolla pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta ja elämänhallintaa voimavara- ja ratkaisukeskeisillä menetelmillä.

Valmennus on suunnattu eri-ikäisille henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia.

Valmennus tarjoaa toimintatapoja mm. toiminnan ohjauksen taitoihin, sosiaalisiin taitoihin ja itsetunnon rakentumiseen. Vahvistaa voimavaroja, itsetuntoa, osaamista, itsenäisyyttä, osallisuutta ja lisää myönteisiä tunnekokemuksia.

Palvelusetelillä tai maksusitoumuksella

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu

HENKILÖKOHTAINEN APU
Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu, Eoisan palvelusetelillä (ei omavastuuta) tai itsemaksavana arkisin 7-18.00.
Apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan tai osittain itse selviä.

Henkilökohtainen apu on vaikeavammaisen henkilön avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä, opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Omaishoidon vapaan palvelu

Omaishoidon palveluseteli on tarkoitettu tukemaan omaishoitajan jaksamista asiakkaan kotona. Myös itsemaksaville. Palvelua tarjotaan ark. 7-22 & yö, lauantai ja sunnuntai. Hinnasto löytyy palse.fi.

Palvelu on omaishoidon vapaan järjestämistapa palvelusetelillä, se voi olla
- hoidettavan avustamista päivittäisissä toiminnoissa, terveyden- ja sairaanhoidollisia toimenpiteitä, kuntoutusta sekä hoidon ohjausta ja neuvontaa
- omaishoitajan vapaan mahdollistaminen ja jaksamisen tukemista.

Rintamaveteraanien avopalvelut

RINTAMAVETERAANIEN AVOPALVELUT

Asiakkaat ovat rintamaveteraaneja, palvelusetelillä. Eloisa voi tarjota palveluja rintamaveteraanille, joka asuu Suomessa ja on osallistunut vuosien 1939 -45 sotaan.
Tavoitteena tukea rintamaveteraanien kotona asumista. Palveluntuottaja tekee hoito- ja palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa.
Tukipalveluja ovat esimerkiksi:
- siivous-, vaatehuolto-, asiointi-, avustamis- ja ulkoiluapu, virkistys ja keskustelut
- pihatyöt kuten puutarhan hoito, polttopuiden pilkontaa, lumen aurausta ja nurmikon leikkausta, kun se tapahtuu asiakkaan välineillä ja pihapiirissä
Toiminta-alue Mikkeli, Juva

Henkilökohtainen budjetti

Mitä tarkoittaa henkilökohtaisen budjetin palvelu?

Henkilökohtaisen budjetin palveluilla tarkoitetaan kokoelmaa erilaisia palveluita, joista asiakas voi valita mieleisensä saamansa budjetin rajoissa. 

Eloisan alueella palveluun kuuluu:     

- Avustajapalvelu - Arjen tuki,vapaa- ajan toiminnassa tukeminen,          

- Vaativa avustaminen - Kuntouttava ja arjen tuki 

- Päivätoiminta - Harrastustoiminnassa tukeminen, hevosten käsittelyssä tukena.    

- Muut palvelut -  Hevosavusteinen kuntouttava toiminta, (sosiaali - pedagoginen)


Perhehoitajan vapaa

 Perhehoidon vapaan palveluseteliasiakkaita ovat perhehoitajat, joiden asiointivapaiden tai vapaapäivien järjestäminen tapahtuu palvelusetelillä.

Eloisa voi tarjota asiakkaalle mahdollisuutta käyttää perhehoitajan vapaan järjestämiseksi palveluseteliä. 

Hevosavusteiset palvelut

Tällähetkellä palvelua ei ole saatavilla

Hevosavusteiset palvelut asiakkaan hyvinvoinnin tukemiseen ja palvelusuunnitelman mukaan. Palvelu voi olla kuntoutusta, sosiaalipalvelua, opetuksen, kasvatuksen ja hyvinvoinnin tukemista tai sosiaalisen kasvun tukemista virkistys- ja harrastustoiminnassa. 

Palvelu yksilö tai ryhmätoimintana. 

Lapsen ja vanhemmuuden tukeminen

Löytyykö perheestäsi lapsi joka tarvitsee normaalia enemmän tukea ja huolenpitoa. Tällöin haasteet voivat olla esim. kielelliset, käyttäytymisen, aistiherkkuuden, oppimisen tai motoristen taitojen osa-alueella. Tällöin vanhempien huolenpito ja asioiden hoitaminen lisääntyy. 

Tuntuuko ettei sinua tai lastasi ymmärretä, oteta tarpeeksi huomioon hänen erityistarpeitaan tai tarjota tukikeinoja?  

Tälläisiä asioita on meille tullut elämässä eteen, jolloin itse pitäisi yrittää löytää keinoja, tietää kaikesta ja pitää lapsen puolta jotta hän saisi parhaan mahdollisen tuen. Kun perheen arki on hektistä, toivoisi tukea lapselleen, vanhemmuuteen ja omaan jaksamiseen. 

Oman elämänkoulun käyneenä erityislapsien kanssa on tuonut ymmärrystä, jolloin pystyn tarjoamaan vertaistukea, vaihtoehtoja tai keinoja arkeen. Nämä toimintamallit ja tiedot ovat kasvaneet 20 vuoden aikana niin itselöydettyjen, koulutuksen ja työkokemuksen kautta, yhdistettynä arkeen. 

Hämeenlinna on julkaissut hyviä Arjen kesyttäjä materiaaleja joita voi hyödyntää omassa arjessa. Löytyy tietoa, vinkkejä ja tulostettavia materiaaleja esim. lähtöavustin, ohjeet Hämeenlinnan arjen kesyttäjät sivulla, siirtymätilanteet. Aiheet:* TUNNETAIDOT JA KIUKUNHALLINTA - Miten kiukku kesytetään ja raivo rauhoitetaan?* KOTIHOMMAT JA ARKIPUUHAT - Miten kuriin kotikaaos tai kaupparaivo?* ENNAKOINTI JA KANNUSTUS - Mistä apu jumitukseen ja jännitykseen?* RUOKAILU - Rähinästä ruokarauhaan, maistamiskammosta ruokarohkeuteen.* AAMU- JA ILTATOIMET - Avuksi aamuihin ja iloksi iltoihin.* SIIRTYMÄTILANTEET - Pukemisen piina ja kiireen kierre.
#arjenkesyttäjät #hämeenlinna

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU

Kotiin tuotavat palvelut

KOTIPALVELUSSA PERHEEN TOIVEITA TOTEUTETAAN JA TEHDÄÄN KAIKENLAISIA ASIOITA LASTEN KANSSA JA VANHEMMAT SAAVAT OMAA AIKAA TAI TOUHUTAAN YHDESSÄ.

YLEISTÄ LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUSTA 

Eloisan on järjestettävä sosiaalihuoltolain (710/1982 ja 1301/2014) mukaisesti lapsiperheiden kotipalvelua joka on sosiaalihuoltolain (19§) mukaista toimintaa.

  • Kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti, päätöksen tekee Eloisan perhepalveluohjaaja tai sosiaalityöntekijä. 
  • Tarvittaessa kotipalvelua asiakas ottaa yhteyttä lapsiperheiden kotipalveluun joko puhelimitse tai täyttämällä hakulomakkeen Eloisan sähköisen asioinnin kautta.  

Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. 

  • annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista yllä mainittujen syiden vuoksi. 

Kotipalvelu on lyhytkestoisiin, maks. 3 kk.n tilapäistarpeisiin tarkoitettua perheiden arjessa selviytymisen tukemista. 

  •  Tarkoituksena on auttaa perhettä selviytymään itsenäisesti tai sen aikana voidaan arvioida pidempiaikaisten palveluiden tarvetta. 

Jatkuva ja säännöllinen kotipalvelu pitkittyneisiin ja välttämättömiin, kuitenkin aina määräaikaisiin, tuen tarpeisiin. 

  • Avun tavoitteena on vanhempien omien voimavarojen vahvistaminen.

Lähde ESSOTEn Lapsiperheiden kotipalvelu -palveluseteli, sääntökirja 2021